• גיל ברזילי

Goji Berries for everyone....


Goji Berries (Gou ji zi in Chinese Herbology) are everywhere now, even my local mini-market. According to Chinese medicine they are considered Blood Tonifiers and therefore nourish and tonify liver and kidney - yin and/or blood deficiency with sore back and legs, low grade abdominal pain, impotence, nocturnal emission, diabetes as well as brightening the eyes (blurred vision), dizziness and diminished acuity. More on its uses in common language in the attached article.

Link


0 צפיות
צור קשר

קליניקת רפואות​

מאיר פיינשטיין 18

רמת אביב ג'

תל אביב

טלפון: 054-6567959
קליניקה: 03-7440888

מפת אתר