top of page

אבנים בדרכי השתן - מה הפתרון הטוב ביותר?


מחקר חדש מטורקיה בדק את יכולת שיכוך הכאב של דיקלופנק (וולטארן), פרצטמול (אקמול) או דיקור להקלה על עווית/כאב כלייתית הנגרמת מאבנים בדרכי השתן.


120 חולי קוליק כליות חולקו באופן אקראי ל-3 קבוצות.

מטופלים בקבוצה 1 (n=40) טופלו באצטמינופן תוך-ורידי, אלו בקבוצה 2 (n=41) טופלו בדיקור, ואלו בקבוצה 3 (n=40) טופלו ע"י הזרקת diclofenac תוך שרירית במינון של 75 מ"ג. דיקור סיני נעשה בנקודות הדיקור BL-21, BL-22, BL-23, BL-24, BL-45, BL-46, BL-47 ו-BL-48 בצד הכואב. רמת הכאב הוערכה באמצעות סולם אנלוגי חזותי (VAS) וסולם דירוג מילולי (VRS) לאחר 10, 30, 60 ו-120 דקות.

התוצאות הראו כי לאחר 10 דקות, כל הקבוצות חוו ירידה משמעותית בציוני VAS ו-VRS, כאשר הירידה המשמעותית ביותר נצפתה בקבוצה שטופלה בדיקור סיני. עם זאת, לאחר 30 דקות, קבוצת הדיקלופנק חוותה את ההשפעה הגבוהה והמשמעותית ביותר. לאחר 60 דקות, ציוני VAS ממוצעים של שתי קבוצות התרופות היו דומים, וטובים יותר מקבוצת הדיקור ותוצאות אלה נשמרו במשך 120 הדקות. בכל הקבוצות הייתה ירידה מערך VAS של 9 לרמות 3-4. ממצאי VRS היו דומים לאלו של VAS.

מסקנות המחקר הן שבקבוצות של חולי קוליק כליות בהן לא ניתן לתת משככי כאב מקבוצת NSAIDs או Acetaminophen (נשים בהריון, חולים עם תפקוד כליות פגוע, חולים הסובלים מכיב פפטי וכו'), דיקור סיני הינו אמצעי טיפול חלופי לשיכוך כאבים מהיר ויעיל.

למאמר המקורי: Link

bottom of page